IndiaKarnatakaBengaluru Urban

Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka, India - 14-day weather forecast

Few Clouds Few Clouds
+64.6°F / +80.6°F
+18.1°C / +27.0°C
16.9 kilometer/hour
4.7 meter/sec
10.5 miles/hour
East
1012 hPa
759 mm Hg
57%
Few Clouds Few Clouds
+64.4°F / +81.1°F
+18.0°C / +27.3°C
15.5 kilometer/hour
4.3 meter/sec
9.6 miles/hour
East
1011 hPa
758 mm Hg
50%
Broken Clouds Broken Clouds
+64.4°F / +80.1°F
+18.0°C / +26.7°C
16.6 kilometer/hour
4.6 meter/sec
10.3 miles/hour
East
1012 hPa
759 mm Hg
53%
Overcast Clouds Overcast Clouds
+63.1°F / +78.1°F
+17.3°C / +25.6°C
18.0 kilometer/hour
5.0 meter/sec
11.2 miles/hour
East
1014 hPa
761 mm Hg
51%
Few Clouds Few Clouds
+62.4°F / +79.7°F
+16.9°C / +26.5°C
13.0 kilometer/hour
3.6 meter/sec
8.1 miles/hour
Northeast
1012 hPa
759 mm Hg
45%
Overcast Clouds Overcast Clouds
+61.3°F / +75.0°F
+16.3°C / +23.9°C
14.0 kilometer/hour
3.9 meter/sec
8.7 miles/hour
1011 hPa
758 mm Hg
44%
Overcast Clouds Overcast Clouds
+62.1°F / +72.3°F
+16.7°C / +22.4°C
20.9 kilometer/hour
5.8 meter/sec
13.0 miles/hour
Northwest
1010 hPa
758 mm Hg
39%
Light Rain Light Rain
+60.1°F / +65.3°F
+15.6°C / +18.5°C
18.4 kilometer/hour
5.1 meter/sec
11.4 miles/hour
Northwest
1010 hPa
758 mm Hg
43%
Moderate Rain Moderate Rain
+55.9°F / +59.4°F
+13.3°C / +15.2°C
25.6 kilometer/hour
7.1 meter/sec
15.9 miles/hour
Northwest
1008 hPa
756 mm Hg
92%
Heavy Intensity Rain Heavy Intensity Rain
+56.5°F / +60.6°F
+13.6°C / +15.9°C
13.0 kilometer/hour
3.6 meter/sec
8.1 miles/hour
Northwest
1008 hPa
756 mm Hg
96%
Light Rain Light Rain
+60.8°F / +70.5°F
+16.0°C / +21.4°C
14.0 kilometer/hour
3.9 meter/sec
8.7 miles/hour
Southeast
1010 hPa
758 mm Hg
76%
Light Rain Light Rain
+63.7°F / +73.8°F
+17.6°C / +23.2°C
17.6 kilometer/hour
4.9 meter/sec
11.0 miles/hour
East
1011 hPa
758 mm Hg
75%
Light Rain Light Rain
+62.2°F / +74.8°F
+16.8°C / +23.8°C
19.1 kilometer/hour
5.3 meter/sec
11.9 miles/hour
East
1012 hPa
759 mm Hg
65%
Light Rain Light Rain
+62.4°F / +75.2°F
+16.9°C / +24.0°C
21.2 kilometer/hour
5.9 meter/sec
13.2 miles/hour
East
1012 hPa
759 mm Hg
67%