Weather in Malta

Birkirkara Il-Mosta Tas-Sliema Qormi Haz-Zabbar Saint Paul's Bay In-Naxxar Saint John Marsaskala Haz-Zebbug Il-Fgura Iz-Zejtun Iz-Zurrieq Attard Is-Swieqi Il-Mellieha Birzebbuga Il-Hamrun L-Imsida Tarxien Is-Siggiewi Il-Gzira Paola Saint Julian Ir-Rabat Saint Venera Victoria Valletta Luqa Bormla Ix-Xaghra Hal Ghaxaq Il-Marsa In-Nadur Tal-Pieta Balzan Pembroke L-Imgarr Dingli Marsaxlokk Ix-Xewkija L-Imqabba L-Iklin Ghajnsielem Lija Saint Lucia Il-Kalkara Il-Gudja Senglea Il-Qrendi Hal Gharghur Il-Birgu Mtarfa Il-Qala Il-Furjana Kirkop Safi Sannat Ta' Kercem Ta' Xbiex Iz-Zebbug Ix-Xghajra L-Gharb Il-Munxar Il-Fontana Saint Lawrence L-Ghasri L-Imdina