Weather in Samoa

Tuamasaga Saleaula Atua A'ana Fa'asaleleaga Palauli Gaga'emauga Vaisigano Gagaifomauga Aiga-i-le-Tai Faleula Siusega Satupa'itea Va'a-o-Fonoti Levi Sapulu Tufulele Toamua Salepou`a`e Fusi Vaigaga Lano Samusu Siutu Saleilua Vaovai Falevao Pata Sale'a'aumua Sa'aga A`ufaga Mulivai Salelesi Sapunaoa Lalomauga Leusoali'i Maninoa Satalo Asaga Vailoa Niusuatia Salesatele Lalovi Tafagamanu Paia Fausaga Avata Samauga Manunu Mutiatele Salei'a Letui Eva Salimu Saina Tapueleele Tafatafa Amaile Vaiala Lona Matautu Falevai Ulutogia Taelefaga Lepa Vaipouli Gautavai Fatuvalu Utulaelae Saletele Maasina Samea Nefunefu Leagiagi Sapo'e Satui Vaigalu Utufa'alalafa Sauniatu Matanofo Piu Si'upapa Utuloa Ili'ili Faleolo